Uitslag en klassement gepubliceerd

Beste mensen,

na veel heen en weer gemail zijn vandaag de laatste uitslagen op de site geplaatst. Alle uitslagen en het klassement is nu compleet. Over enkele dagen ontvangen de verenigingen die de 3e wedstrijd organiseren het benodigde bestand voor het bepalen van het klassement in de betreffende poule.

Met vriendelijke groet,
Mireille Bögels
uitslag verwerking

Uitslag en klassement 13 mei

Beste mensen,

bij Pijnenburg moest gisteren jammer genoeg de wedstrijd gestaakt worden door aanhoudend onweer.

Met name de 1000 m. is daardoor bij de A-pupillen niet gelopen. Op basis van de resultaten van de 1 wedstrijd ga ik zsm een uitslag “opmaken” zodat andere poules geen hinder daarvan ondervinden. Klassementen zijn daardoor nog niet definitief.

sportieve groet, Henk Sjamaar
coordinator.

Uitslagen 1e wedstrijd pupillencompetitie 2017

Amersfoort, 13 mei 2017.
De uitslagen van de eerste wedstrijd zijn gepubliceerd.

Met vriendelijke groet,
Mireille Bögels (uitslagenverwerking)

Website bijgewerkt

Beste organisatoren,

de website is bijgewerkt met de reglementen, poule indelingen, wedstrijdprogramma en de meest recente emailadressen van de deelnemende verenigingen.

Achter het tablad wedstrijden “algemene informatie” komen voorbeeld chronologen te staan van de in 2 groepen opgedeelde wedstrijden.

10 februari 2017
Henk Sjamaar

Definitieve plaatsing finale

Capranica, 17 juli 2016

Tegen de gecorrigeerde plaatsing is geen bezwaar aangetekend. Dit betekent dat de voorlopige plaatsing hierbij de definitieve plaatsing is.

 

met vriendelijke groet,

Mireille Bögels

Voorlopige Plaatsing Finale 2016

Amersfoort, 5 juli 2016.

De fout mbt JPA2 is hersteld. De juiste finalisten staan nu vermeld in het bestand.

Mireille Bögels

 

Utrecht, 5 juli 2016.

Bij de JPA2 zijn de deelnemers van Poule 1 ten onrechte niet opgenomen bij het bepalen van de beste 10 deelnemers. Deze zullen vanavond toegevoegd worden. Helaas betekent dit dat de deelnemers die nu op plek 7-10 staan NIET geplaatst zijn voor de finale.

Sorry voor deze fout.

 

Amersfoort, 4 juli 2016.

Vandaag is de voorlopige plaatsing voor de finale van meerkamp gepubliceerd. Protesten kunnen t/m 12 juli worden aangetekend via
altiswedsec@gmail.com. Na 12 juli wordt de definitieve plaatsing gepubliceerd.

Tevens zijn alle uitslagen, ploegpunten en klassementen gepubliceerd.

Mireille Bögels,
uitslagenverwerking

uitslag MPD/JPD Poule 4 aangepast

In de uitslag van poule 4 bleek Brent Schiffers geregistreerd te staan als MPD. Dit moet echter JPD zijn. Dit is aangepast.

uitslag 2e wedstrijd

Amersfoort, 15 juni 2016.
De uitslagen van de tweede wedstrijd zijn gepubliceerd.

Met vriendelijke groet,
Mireille Bögels (uitslagenverwerking)

Uitslag poule 4

Nav het staken van de wedstrijd in poule 4 is het volgende besloten door de competitie coördinator.

Beste allen,
Na afwegen van alle opties wil ik navolgende “oplossing” toepassen.

· Alle atleten die niet de 1000 m hebben kunnen lopen in poule 4 krijgen een fictieve tijd die 5 seconden sneller is dan de tijd gelopen bij de 1e wedstrijd.
Ik heb hiertoe naast de reeds gelopen tijden in poule 4 t.o.v. de tijden uit wedstrijd 1 ook gekeken naar de verschillen tussen W1 en W2 in andere poules. Vrijwel alle atleten liepen de 2e wedstrijd sneller. Dit verschil was soms maar 1 seconde maar ook wel 20 of meer seconden. Ik zal ongetwijfeld atleten tekort doen door maar 5 seconden te hanteren, maar ook atleten bevoordelen. Het is niet anders. Na de 3e wedstrijd pas klassementen laten maken door resultaten van W1 en W3 te middelen wil ik de organisaties niet aandoen.

Uiteraard blijven er dan nog een paar probleem gevallen over omdat zij in de 1e wedstrijd niet hebben meegedaan. Deze staan onder elke categorie apart genoemd. De belangrijkste zijn:

· MPA2 Maya Clark (Hellas) stond in tussenstand op plaats 1. (Was veruit de snelste op 60 m. maar ik ken haar kwaliteit op 1000 m. niet) inmiddels is besloten dat Maya dezelfde fictieve tijd krijgt als Sofie vd Kooij
· JPA2 Joris IJzinga (Altis) tussenstand plaats 8
inmiddels heeft ook Joris een fictieve tijd gekregen. Dit blijkt geen gevolgen te hebben voor de teampunten

Alle ander gevallen staan lager in de tussenstanden en zullen waarschijnlijk toch geen finaleplaats via het individuele klassement kunnen behalen. De verenigingen waartoe zij behoren zullen zich n.a.w. wel via ploegenklassement plaatsen.

IK denk dat dit voor alle partijen de beste oplossing is.

· Reeds behaalde resultaten blijven staan.
· Wedstrijd 2 kan volledig meetellen in klassementen
· Poule 1, 2 en 3 ondervinden geen nadeel

Met sportieve groet,
Henk Sjamaar

Coördinator pupillencompetitie regio 2&5

pupcomp2-5@ziggo.nl
www.pupillenatletiek.nl

Uitslagen wedstrijd 2

Amersfoort, 1 juni 2016.

Ivm het staken van de wedstrijd in poule 4 bij wedstrijd 2 (ivm onweer) zijn de uitslagen later dan gebruikelijk. Er wordt momenteel gekeken naar oplossingen voor het ontbreken van uitslagen.

Met vriendelijke groet,
Mireille Bögels (uitslagenverwerking)