uitslag MPD/JPD Poule 4 aangepast

In de uitslag van poule 4 bleek Brent Schiffers geregistreerd te staan als MPD. Dit moet echter JPD zijn. Dit is aangepast.

uitslag 2e wedstrijd

Amersfoort, 15 juni 2016.
De uitslagen van de tweede wedstrijd zijn gepubliceerd.

Met vriendelijke groet,
Mireille Bögels (uitslagenverwerking)

Uitslag poule 4

Nav het staken van de wedstrijd in poule 4 is het volgende besloten door de competitie coördinator.

Beste allen,
Na afwegen van alle opties wil ik navolgende “oplossing” toepassen.

· Alle atleten die niet de 1000 m hebben kunnen lopen in poule 4 krijgen een fictieve tijd die 5 seconden sneller is dan de tijd gelopen bij de 1e wedstrijd.
Ik heb hiertoe naast de reeds gelopen tijden in poule 4 t.o.v. de tijden uit wedstrijd 1 ook gekeken naar de verschillen tussen W1 en W2 in andere poules. Vrijwel alle atleten liepen de 2e wedstrijd sneller. Dit verschil was soms maar 1 seconde maar ook wel 20 of meer seconden. Ik zal ongetwijfeld atleten tekort doen door maar 5 seconden te hanteren, maar ook atleten bevoordelen. Het is niet anders. Na de 3e wedstrijd pas klassementen laten maken door resultaten van W1 en W3 te middelen wil ik de organisaties niet aandoen.

Uiteraard blijven er dan nog een paar probleem gevallen over omdat zij in de 1e wedstrijd niet hebben meegedaan. Deze staan onder elke categorie apart genoemd. De belangrijkste zijn:

· MPA2 Maya Clark (Hellas) stond in tussenstand op plaats 1. (Was veruit de snelste op 60 m. maar ik ken haar kwaliteit op 1000 m. niet) inmiddels is besloten dat Maya dezelfde fictieve tijd krijgt als Sofie vd Kooij
· JPA2 Joris IJzinga (Altis) tussenstand plaats 8
inmiddels heeft ook Joris een fictieve tijd gekregen. Dit blijkt geen gevolgen te hebben voor de teampunten

Alle ander gevallen staan lager in de tussenstanden en zullen waarschijnlijk toch geen finaleplaats via het individuele klassement kunnen behalen. De verenigingen waartoe zij behoren zullen zich n.a.w. wel via ploegenklassement plaatsen.

IK denk dat dit voor alle partijen de beste oplossing is.

· Reeds behaalde resultaten blijven staan.
· Wedstrijd 2 kan volledig meetellen in klassementen
· Poule 1, 2 en 3 ondervinden geen nadeel

Met sportieve groet,
Henk Sjamaar

Coördinator pupillencompetitie regio 2&5

pupcomp2-5@ziggo.nl
www.pupillenatletiek.nl

Uitslagen wedstrijd 2

Amersfoort, 1 juni 2016.

Ivm het staken van de wedstrijd in poule 4 bij wedstrijd 2 (ivm onweer) zijn de uitslagen later dan gebruikelijk. Er wordt momenteel gekeken naar oplossingen voor het ontbreken van uitslagen.

Met vriendelijke groet,
Mireille Bögels (uitslagenverwerking)

Uitslagen 1e wedstrijd 16 april 2015

Amersfoort, 24 april 2016.
De uitslagen van de eerste wedstrijd zijn gepubliceerd.

Met vriendelijke groet,
Mireille Bögels (uitslagenverwerking)

uitbreiding juryinstructie

Beste mensen,

in het tabblad download, juryregels per onderdeel zijn toegevoegd:

  • juryinstructie discuswerpen en
  • juryinstructie medicine bal stoten.

Henk Sjamaar, 24 maart 2016

INFORMATIE SEIZOEN 2016

Beste mensen,

op de site zijn

  • de bepalingen pupillencompetitie regio 2 & 5
  • aanvullende informatie seizoen 2016

voor seizoen 2016 geplaatst.

LET OP: de aanvullende informatie is gewijzigd. geldende versie dd 280216

Henk Sjamaar, 28 februari 2016

Definitieve plaatsing finale

Ringkøbing, 16 juli 2015.

Vandaag is de definitieve plaatsing voor de finale van de lange afstanden en meerkamp gepubliceerd. De definitieve plaatsing is gelijk aan de voorlopige plaatsing.

Mireille Bögels,
uitslagenverwerking

Voorlopige Plaatsing Finale

Amersfoort, 4 juli 2015.

Vandaag is de voorlopige plaatsing voor de finale van de lange afstanden en meerkamp gepubliceerd. Protesten kunnen t/m 12 juli worden aangetekend via
altiswedsec@gmail.com. Op 13 juli wordt de definitieve plaatsing gepubliceerd.

Tevens zijn alle uitslagen, ploegpunten en klassementen gepubliceerd.

Mireille Bögels,
uitslagenverwerking

3e competitie Wedstrijd en finale

In verband met het niet aanleveren van uitslagen en het bestand met de individuele stand uit poule 3 is het voor mij op dit momnent niet mogelijk om de finale ploegen en individuele plaatsingen te bepalen.

Mireille Bögels